Logotype

Fortsatt stark orderingång - ökning med 38 procent i tredje kvartalet

DelårsrapportJanuari - september 2009Pressmeddelande, 4 november 2009Fortsatt stark orderingång - ökning med 38 procent i tredje kvartaletGenombrott för Doro i USAViktiga händelser under tredje kvartalet 2009: Nettoomsättningen ökade till 111,1 Mkr (101,9), en ökning om 9,0 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,0 Mkr (4,7), en ökning om 48,9procent. Resultatet före skatt uppgick till 6,8 Mkr (4,1). Resultat per aktie efter skatt: 0,37 kr (0,24). Kassaflödet från den löpande verksamheten tredje kvartalet uppgick till 1,5Mkr (6,9).  Orderingången uppgick till 139,6 Mkr (101,3), en ökning om 37,8 procent. Efter periodens slut: Certifieringen av Doro PhoneEasy® 345gsm och 410gsm iUSA är nu färdig. Försäljningen i USA genom Consumer Cellular och AARP har därmed startati full skala. Tillväxten förväntas fortsätta. Tillsammans med slutna samarbetsavtal, enligttidigare information, bedöms även rörelseresultatet (EBIT) att öka betydligt 2009 ochdärefter. Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande onsdagen den 4 november, kl 07:30 CET. Doro AB | Org. nr.556161-9429

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy