Logotype

Doro sluter avtal med ledande europeiskt företag för distribution av VoIP-telefoner

Doro sluter avtal med ledande europeiskt företag för distribution avVoIP-telefonerDoro har slutit ett distributionsavtal med en av Europas ledande distributörerav IT-produkter, Tech Data, för försäljning och marknadsföring av Voice overIP-telefoner och headsets för den franska marknaden. Tech Data är specialiseradepå IT-produkter från såväl mjuk- som hårdvaruleverantörer och finnsrepresenterat i 100 länder. Doro har tecknat ett distributionsavtal med företaget Tech Data i Frankrikeavseende den franska marknaden. Avtalet gäller framförallt Doros VoIP-produkteroch övriga produkter inom affärsområdet Business Electronics, som innefattarkommunikationsprodukter avsedda för företag. - Samarbetet med Tech Data är ett strategiskt viktigt steg i den fortsattautvecklingen för vår affärsenhet Business Electronics på franska marknaden, somär en av våra prioriterade marknader, säger Jérôme Arnaud, VD på Doro. Tech Data är Frankrikes ledande distributör och specialiserade på IT- ochtelekomprodukter. Företaget startades 1974 och har idag fler än 90 000återförsäljare fördelat på 100 länder. Avtalet innebär att Tech Data kommersälja och marknadsföra cirka 25 produkter via sina upparbetadedistributionskanaler i Frankrike. - Detta distributionsavtal gör att vi kan komplettera vårt erbjudande med nya,spännande kvalitetsprodukter. Produkter som är prisvärda, snygga och inte minstenkla att använda, vilket många av våra kunder efterfrågar, säger Sylvie Afonso,produktchef på Tech Data.  Doros produkter finns till försäljning i Frankrike via distributören Tech Datamed början den 13 januari.För ytterligare information kontakta: Jérome Arnaud, VD, Doro, tel: +46 46 280 50 05, e-mail: jerome.arnaud@doro.com Thomas Bergdahl, Affärsområdeschef Business Electronics, Doro, tel: +46 46 28050 63, e-mail: thomas.bergdahl@doro.comChantal Vélin, Tech Data, tel +33 1 64 76 52 52,  e-mail: cvelin@techdata.fr  Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsenheter; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2007 omsatte bolaget 346 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.Om Tech DataTech Data Corporation (NASDAQ GS:TECD), som grundades 1974,  är en ledandedistributör av IT produkter med mer än 90 000 återförsäljare fördelat på 100länder. Bolagets affärsmodell gör det möjligt för teknikleverantörer,tillverkare och publicister att kostnadseffektivt sälja till och stödjaslutanvändare från såväl små som medelstora företag till stora företag.Rankade som 109 på FORTUNE 500 (R) listan, genererade Tech Data 23, 4 miljarderdollar i nettoomsättning för bokslutsåret som avslutades den 31 januari 2008.Läs mer om Tech Data på www.techdata.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy