Logotype

Doro blir medlem i ledande branschorganisationer

PressmeddelandeLund, 14 december 2009Doro blir medlem i ledande branschorganisationerTelefontillverkaren Doro tar plats i den globala branschorganisation GSMAssociation och den europeiska utvecklingsorganisationen Mobile Alley. Genommedlemskapen stärker Doro sitt engagemang i utvecklingen av GSM-tekniken ochlösningar speciellt framtagna för lättanvända mobiltelefoner. GSM Association grundades 1982 av de europeiska post- och telemyndigheterna(CEPT) för att utforma och utveckla mobil teknologi. Idag representerarorganisationen världens ledande tillverkare av mobil kommunikationsutrustningmed målet att bidra och utveckla framtidens produkter och teknologi. ”Doro har över 30 års erfarenhet av telefoni och har de senaste åren satsat påflera nya GSMmodeller, speciellt framtagna för äldre användare”, säger Doros VDoch koncernchef Jérôme Arnaud. ”Medlemskapet i GSM Association ger oss en platsbland andra ledande mobiltelefontillverkare och speglar vår nya position ibranschen.” Tidigare i december blev Doro även medlem i den nybilade organisationen MobileAlley som samlar europeiska utvecklare och tillverkare inom mobil teknologi.Ett viktigt mål är att etablera samarbeten mellan etablerade aktörer ochentreprenörer samt nybildade bolag inom sektorn. ”Genom Mobile Alley kan Doro bidra till den europeiska mobilbranschens dynamikoch vision samtidigt som vi får tillgång till ett spännande nätverk och idéer iteknologins framkant”, kommenterar Jérôme Arnaud. För ytterligare information kontakta:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, 070 918 55 42 ellerCFO Annette Borén, 0706 300 009Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande måndagen den 14 december 2009, kl 09:00 CET. Om DoroMed över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtvå affärsenheter: Care Electronics och Home Electronics. Bolagets produktersäljs i fler än 30 länder via en rad återförsäljare, däriblandelektronikbutiker, onlinebutiker och specialåterförsäljare. 2008 omsattebolaget 363 miljoner kronor. Doro-aktien är noterad på Nasdaq OMX NordiskaBörs, Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com. Om GSM Association (GSMA)GSMA representerar den globala mobilkommunikationsbranschen. I GSMA finns 800mobiloperatörer med verksamhet i 219 länder samt över 200 bolag med tjänsteroch produkter relaterade till branschen, som hårdvaru- och mjukvarutillverkare,internetbolag, media samt underhållningsorganisationer. GSMA fokuserar påinnovationer,utveckling och skapande av nya affärsmöjligheter, allt med syftetatt driva tillväxt inom mobilkommunikation och branschen. Mer info påwww.gsmworld.com Om Mobile AlleyMobile Alley är en organisation med målet att uppmuntra innovation inom deneuropeiska mobilbranschen och bidra till utbildningen av nästa generation aventreprenörer inom detta område. Mobile Alley grundades i början av 2009 avEuropas ledande företag inom mobila affärer. Sätet finns i Cergy, Frankrike.Merinfo på www.m-alley.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy