Logotype

Doro AB:s årsredovisning 2008 publiceras på koncernens webbplats

Doro AB:s årsredovisning 2008 publiceras på koncernens webbplatsIdag, torsdagen den 12 mars 2009, kl 15.00, publiceras Doro AB:s årsredovisningför 2008 på koncernens webbplats, www.doro.com.”Under 2008 har vi tagit ytterligare ett steg för att växa inom CareElectronics”, skriver Doros koncernchef Jérôme Arnaud i årsredovisningen för2008. ”Under 2008 har främst affärsenheten Care Electronics fortsatt sinframgång med satsningen på användarvänliga mobiltelefoner och andra produktersom förenklar tillvaron för äldre människor.” ”Doro har för närvarande ett bra orderintag och vi har lyckats höja våra priserför att balansera valutafluktuationerna. Under nuvarande omständigheter är detdock svårt att ge en prognos för 2009 då det finns stor osäkerhet i den allmännamarknadsutvecklingen.” Årsredovisningen publiceras på koncernens webbplats och tryckta exemplar skickastill aktieägare och andra intressenter efter beställning via Doro AB, 046-280 5000 eller info@doro.comFör ytterligare information kontakta:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, 046-280 50 60CFO Annette Borén, 046-280 50 62Om Doro Med över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativaoch användarvänliga konsument-elektronikprodukter. Verksamheten omfattas avutveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inomtre affärsenheter; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics.Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en radåterförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker ochspecialåterförsäljare. 2008 omsatte bolaget 363 MSEK. Doro-aktien är noterad påStockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro påwww.doro.com.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy