Logotype

Amerikanskt genombrott för Doro

PressmeddelandeLund, 19 oktober 2009Amerikanskt genombrott för DoroNytt exklusivt avtal med en ledande leverantör av telefonitjänster tillseniorer. En av Doros mobiltelefoner för den amerikanska marknaden är, efteromfattande tester, nu certifierad. En andra modell förväntas bli certifieradinom kort. Doro har slutit ett avtal med Consumer Cellular i USA som kommer att sälja ochmarknadsföra två av bolagets användarvänliga och enkla mobiltelefoner DoroPhoneEasy® 345gsm och 410gsm. Mobiltelefonerna är utvecklade efter seniorersbehov och önskemål. Avtalet ger Doro tillgång till ytterligare en kvalificeraddistributionskanal i USA. Consumer Cellular är en ledande leverantör av telefonitjänster (MVNO) ochutrustning och disponerar ett av de största näten för mobiltelefoni i USAtäckande 97 procent av USA:s befolkning. Bolaget är också ensam leverantör avtrådlösa telefonitjänster till AARP, en av USA största pensionärsorganisationermed 40 miljoner medlemmar. Consumer Cellulars VD John Marick säger i en kommentar. ”Genommarknadsundersökningar vet vi att många amerikanska medborgare som är 60 år ochöver tycker att Mobiltelefoner i allmänhet har för många finesser. Vi vet ocksågenom våra egna undersökningar att 62 procent av våra kunder föredrarmobiltelefoner med en tydlig display och stora knappar. Det är därför vi harvalt Doro som vår partner. Doro möter, med sina innovativa och användarvänligamobiltelefoner, våra kunders behov. ”Vi är mycket nöjda med avtalet som är helt i enlighet med vår strategi attexpandera geografiskt. Det ger oss en omedelbar tillgång till vår primäramålgrupp, seniorer, på den amerikanska marknaden med en stor marknadspotential,säger Doros VD Jérôme Arnaud i en kommentar. ”Vi är övertygade om att vi kommeratt få samma försäljningsframgångar i USA som i Europa för våra tvåmobiltelefoner Doro PhoneEasy® 345gsm respektive 410gsm.” ”Vi är också stolta”, säger Jérôme Arnaud, ”med att vi nu fått bekräftat attvåra telefoner är av världsklass. Nu är vår Doro PhoneEasy® 345gsm efteromfattande och krävande tester certifierad av USA:s största gsm-operatör,vilken Consumer Cellular använder.Certifieringen av Doro PhoneEasy® 410gsmförväntas bli klar inom kort. För ytterligare information kontakta:VD och koncernchef Jérôme Arnaud, 070 918 55 42 eller CFO Annette Borén, 070630 00 09 Consumer Cellular: Presskontakt Katie Stringer +1 503546 7877 katie@lanepr.comDoro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknadenoch/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnadesför offentliggörande måndagen den 19 oktober 2009, kl 17:20 CET. Consumer Cellular med huvudkontor i Portland Oregon USA, är en nationellleverantör av mobiltelefoner och telefonitjänster. Läs mer på www.consumercellular.com

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy