Logotype

Nyckeltal

SEKm2018201720162015201420132012
Resultaträkning      
Intäkter1906,4 1924,01959,118381276,21142,5837,5
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA194,3 156,2121,4139,2122,6113,783,1
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT122,3 92,047,795,279,778,961,4
Finansnetto0,7 -0,3-8,3-10,8-0,4-0,7-11,9
Resultat efter finansiella poster123,0 91,739,484,479,378,249,5
 Balansräkning      
 Anläggningstillgångar667,5502,8 496,2481,6222,3227,893,2
 Omsättningstillgångar662,7617,4 730,7673,4552,2397,2282,1
 Kassa och bank134,257,1 6143,978,2123,9141,1
 Eget kapital683,7583,7 520482334,8287209
 Långfristiga skulder284,2119,2 197170,359,6138,373,1
 Kortfristiga skulder496,5474,4 570,9546,6458,3323,6234,3
 Balansomslutning1464,41177,3 1287,91198,9852,7748,9516,4
 Avkastningstal      
 Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, %16,1 13,56,817,232,852,294,5
 Avkastning på genomsnittligt eget kapital, %14,4 12,16,215,618,724,427,4
 Resultat per aktie efter betald skatt 0,562,922,93,682,34
 Kassaflödeskvot181 130129902614065
 Marginalmått      
 Rörelsekapital, EBITDA %10,28,1 6,27,69,6109,9
 Rörelsemarginal, EBIT %6,44,8 2,45,26,26,97,3
 Nettomarginal, %6,54,8 24,66,26,85,9
 Kapitalintensitet      
 Kapitalomsättningshastighet (ggr)1,41,6 1,61,81,61,81,7
 Finansiella mått      
 Soliditet, %46,749,6 40,440,239,338,340,5
 Kassaflöde från den löpande verksamheten221,8119,5 61,785,722,5110,540,2
 Antal anställda685 45850035817214981
 Likvida medel (inkl. outnyttjade krediter)134,2107,1 11189,886,7123,9172,6
 Investeringar (inkl. företagsförvärv 2011, 2013)21070,2 96,4220,751,2146,727,3

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy