Logotype

Finansiella mål

I samband med kapitalmarknadsdagen den 14 nov, 2017, presenterade Doro nya finansiella mål.

  • Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt på minst 10 procent (inklusive förvärv)
  • Långsiktig rörelsemarginal (EBIT) på minst 8 procent
  • Intäkter från tjänster ska långsiktigt utgöra minst 30 procent av totala intäkter 
  • Nettoskuld som andel av EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger
  • Utdelning till aktieägare ska utgöra 33 procent av nettovinsten (dock med hänsyn tagen till kapitalstruktur och aktieåterköp)

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy