Logotype

Aktiekapital

Vid bolagsstämman i april 2018 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa bolagsstämma fatta beslut om nyemission av aktier upp till ett sammanlagt antal aktier som vid dagen för bolagsstämman motsvarar 10 procent av samtliga utestående aktier. Beslutet var enhälligt.

Vid samma bolagsstämma beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier till ett antal som vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Beslutet var enhälligt.

Den 12 juni 2018 uppgick aktiekapitalet till 24 204 568 kr (23 755 255) och antalet utestående aktier var 24 207 568 (23 755 255) med ett kvotvärde på 1,00 kr. Samtliga aktier har lika röstvärde.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy