Logotype

Miljöansvar

Doro skapar och utvecklar produkter med hög kvalitet. När vi utvecklar en produkt försöker vi alltid göra den lite bättre än vår senaste produkt. Inte bara i fråga om prestanda, utan även genom att minska energiförbrukningen, förbättra ergonomi och användarvänlighet, samt ta hänsyn till återvinning och service. Doro har en helhetssyn på produkternas livscykel.

Kvalitet och respekt för miljö och människor är en av grundstenarna i verksamheten, och vi bygger koncernens framgång och långsiktiga lönsamhet på dessa värderingar.

Våra produkter omfattas av ett flertal olika miljödirektiv, förordningar och lagar som ställer höga krav på användandet och återvinningen av enheterna. Doros kvalitets- och miljöchef svarar för att tillämpliga lagar och regler efterlevs. Dessutom har varje land som Doro verkar i en miljöansvarig person som säkerställer att den lokala miljölagstiftningen efterlevs.

Material
Produktion
Transport
Återvinning

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy