Logotype

Etiskt ansvar

Våra produkter och lösningar handlar om att göra vardagen enklare och säkrare för våra slutkunder -seniorerna. Men vi bedriver också vår verksamhet på ett ansvarsfullt och ärligt sätt för att säkra och trygga en långsiktigt hållbar utveckling. På så sätt förtjänar vi alla våra intressenters förtroende, från aktieägare och övrig kapitalmarknad via medarbetare och leverantörer till kunder och samhället. Det är viktigt för vår framgång och därför har vi ett hållbarhetsperspektiv i alla våra beslut och processer.

Det är en självklarhet att vi i vårt dagliga arbete uppträder med integritet och på ett trovärdigt och respektfullt sätt. Doros etiska uppförandekod innehåller tydliga riktlinjer för anställda och leverantörer. Det åligger varje chef att se till att medarbetarna känner till och följer dessa regler. Doro har även en policy för samhällsansvar, CSR (Corporate Social Responsibility), riktad mot våra leverantörer i Asien som i huvudsak bygger på FN:s vedertagna principer. Doro återkopplar direkt till leverantörerna genom utvärderingsverktyget ”Supplier Score Card” där CSR är ett delelement.

Sedan 2008 genomför Doro externa granskningar för att säkra att bolagets policyer efterföljs. Om avvikelser upptäcks har Doro rätt att avbryta samarbetet med leverantören. Samtliga anläggningar granskas också regelbundet.

HUVUDKONTOR

Doro AB
Jörgen Kocksgatan 1 B
211 20 Malmö
Telefonnummer 046 280 50 00

Organisationsnummer
556161-9429

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Sekretesspolicy