"Whistleblower" funktion

Det är viktigt för oss att Doro är "en god samhällsmedborgare".

Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot lagar, andra krav, eller de etiska riktlinjerna (Doro Business Ethics).  Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel. Anställda (inklusive inhyrda) kan rapportera direkt till chef, till arbetstagarorganisation, eller via denna rapporteringskanal, utan att riskera repressalier.

Om du inte vill vara öppen med din identitet kan du använda rapporteringskanalen för anonym rapportering. Denna tjänst hanteras av en extern part och anmälningarna läses av en person som har lagbunden sekretess. Du kan också välja att lämna dina kontaktuppgifter och be att få återkoppling på det du rapporterat.


Du når rapporteringskanalen på www.wbdoro.se