Transport

I den egna verksamheten strävar Doro efter att minimera yttre påverkan på miljön genom ett effektivt utnyttjande av resurserna i alla led. Doro arbetar med att optimera logistiken för produkter och förpackningar genom ett kontinuerligt fokus på planering och utvärdering av förpackningar och instruktioner. Så långt som möjligt använder sig Doro av miljöcertifierade leverantörer och transportföretag. Så långt som kundefterfrågan tillåter prioriterar Doro alltid sjöfrakt som transportmetod. Doro tillämpar även video- och telefonkonferenser i hög utsträckning.