Återvinning

Ytterligare ett direktiv som berör Doros verksamhet handlar om omhändertagandet av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Därutöver finns direktivet om batterier från 2008, som innebär att importörer av batterier bär kostnaderna för batteriavfallet, samt regler gällande packmaterial.

Som importör måste Doro också säkerställa att alla importerade battericeller är märkta i enlighet med direktivet.

Doro är också delaktigt i förpackningsindustrins återvinningsorganisation.