Produktion

Doro bedriver inte någon verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig. Doro äger inte heller några tillverkningsenheter, men har ett omfattande samarbete med ett antal anläggningar som tillverkar Doros produkter.

Granskningen av dessa anläggningar ger upphov till olika miljökrav. Doros största leverantörer är ISO 14001-certifierade och allt fler anläggningar arbetar med olika miljöprogram för att uppnå ISO 14001-certifiering.