Uppförandekod

Doros etiska kod ger vägledning till anställda och leverantörer, och säkrar ett ansvarsfullt bemötande av våra intressenter.

 I relation till medarbetarna fokuserar vi på:

 • Arbetsmiljö
 • Arbetsrätt
 • Ersättning och utveckling
 • Intressekonflikter
 • Anställdas delaktighet

I relation till kunderna fokuserar vi på:

 • Kundnöjdhet
 • Produktkvalitet
 • Otillåtna gåvor och förmåner

I relation till leverantörerna fokuserar vi på:

 • Otillåtna gåvor och förmåner
 • Mänskliga rättigheter och arbetsmiljö
 • Miljöfrågor

I relation till samhället i stort fokuserar vi på:

 • Att lagar och lokala förordningar efterföljs
 • Samhällsengagemang
 • Miljöpåverkan

I relation till aktieägarna fokuserar vi på:

 • Kommunikation

Här kan du ladda ned Doros uppförandekod i sin helhet (endast tillgänglig på engelska)