Aktieägare den 30 juni 2017

NamnAntal aktierAndel och röster, %
UBS Europe SE, Luxemburg Branch 2 863 907 12,1
Swedbank Försäkring   1 287 647 5,4
FCP Objectif Investissement, Microcaps   982 000 4,1
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension    916 192 3,9
Humle Kapitalförvaltning AB    839 605 3,5
Clearstream Banking S.A.,W8IMY    788 311 3,3
Origo Quest 1    740 000 3,1
Nordea Investment Funds     734 209 3,1
Swedbank Robur Fonder     586 929 2,5
Linc AB     574 758 2,4
Källa: Euroclear Sweden AB

 

Vid utgången av 2015 hade Doro 7 405 aktieägare, att jämföra med 7 072 året innan. Andelen utländska ägare uppgick vid årsskiftet till 48,7 procent. Av de svenska investerarna, 51,3 procent, utgjordes 30,3 procent av institutionella investerare och 21 procent av fysiska personer. Doro AB ägde vid utgången av 2015 inga egna aktier.