Kalender

Delårsrapport januari-september 2017

24 oktober 2017

Bokslutskommuniké 2017

17 februari 2018

Bolagsstämma 2018 och Delårsrapport jan-mars 2018

27 april 2018

Delårsrapport jan-juni 2018

13 juli 2018