Doro informerar finansmarknaden, investerare, medierna, potentiella partners, anställda och andra intressenter kvartalvis med Finansiella Rapporter, presentationer och webcasts/audiocasts, i syfte att öka förståelsen för företaget och dess utveckling. I samband med att vi publicerar kvartalsrapporter hålls alltid en webbsänd audiocast, i arkivet nedan tillhandahålls inspelade versioner från de senaste fyra tillfällena.

Presentationer från kvartalsrapporter (endast tillgängliga på engelska)


Q2 2017 - Presentationsmaterial till audiocast och telefonkonferens
                 Audiocast
Q1 2017 - Presentationsmaterial till audiocast och telefonkonferens
                 Audiocast
Q4 2016 - Presentationsmaterial till audiocast och telefonkonferens
                 Audiocast
Q3 2016 - Presentationsmaterial till audiocast och telefonkonferens
                 Audiocast

Q2 2016 - Presentationsmaterial till audiocast och telefonkonferens

Q1 2016 - Presentationsmaterial till audiocast och telefonkonferens

Q4 2015 - Presentationsmaterial till audiocast och telefonkonferens

Q3 2015 - Presentationsmaterial till audiocast och telefonkonferens

Q2 2015 - Presentationsmaterial till audiocast och telefonkonferens


Presentationer från årsstämmor

VD Robert Puskaric anförande från årsstämman 2017