Strategi

Förbättrad livskvalitet genom användning av teknologi. Doro använder en tredelad strategi för att nå sitt mål.


ÖVERBRYGGA TEKNOLOGIGAPET

Doro utvecklar säkra och lättanvända produkter och tjänster för seniorer. Allt fler använder mobiltelefoner och internet för att kommunicera, vilket har gett upphov till ett teknologigap mellan många seniorer och resten av befolkningen.

Målsättningen med Doros produkter och tjänster är att minska teknologigapet genom att erbjuda mervärdesskapande, lättanvända och säkra lösningar. Detta underlättar för seniorer att kommunicera med släkt och vänner, så att de kan fortsätta att leva ett aktivt och innehållsrikt liv trots begränsningarna som kan uppstå i samband med åldrandet. Doro har omfattande branschkunskaper och följer noga utvecklingen för att hålla jämna steg med nya trender och lösningar på marknaden. Doro kan därmed kontinuerligt utveckla innovativa lösningar.


ÖKAT TJÄNSTEUTBUD

Även om Doro historiskt sett har fokuserat på hårdvaran, så ökar nu tjänsteinslaget som en del av ett bredare strategiskt initiativ. Ett större tjänsteutbud skapar återkommande intäkter och stabiliserar kassaflöden. Ett erbjudande som integrerar produkter och tjänster förstärker även Doros konkurrenskraft och tydliggör skillnaderna mellan produkterna, samtidigt som det ökar varumärkeslojaliteten och motverkar prispress. Förvärvet av Caretech 2015 var ett viktigt steg i Doros strategi. Caretech erbjuder en komplett trygghetstjänst och vänder sig till kundsegment som exempelvis kommuner. Genom att kombinera Caretechs utbud med Doros mobiltelefoner ökar kundnyttan samtidigt som kundvärdet förstärks.

Caretech verkar sedan 1 januari 2016 under namnet Doro Care. Mer information om Doro Care finns på deras webbplats.


INSIKTER OM SLUTANVÄNDARNA

Doros kompetens grundar sig i djupgående insikter om seniorers kommunikationsmönster och specifika behov. Den här kunskapen gör det möjligt för Doro att utveckla och stärka produktportföljen utifrån användarnas behov och dessutom förbättra användarupplevelsen. Doro genomför regelbundet omfattande marknadsundersökningar för att öka insikterna om målgruppens beteendemönster. 2014 omfattade undersökningen 1 600 användare som var 60 år eller äldre och som övervägde att köpa en telefon inom de närmaste tolv månaderna.

Ett antal slutanvändare har gett sitt samtycke till att Doro kartlägger deras telefonvanor i undersökningssyfte. Doro följer och analyserar hur mycket tid slutanvändarna lägger på telefonsamtal och surfande, vilka appar som laddas ned, och så vidare. Självklart anonymiseras uppgifterna. Andra informationskällor om kundernas beteenden utgörs av Doros butik i Paris samt webbutiken som lanserades under 2015.