Affärsidé och vision

Vi utvecklar telekomprodukter och tjänster som hjälper seniorer att leva ett aktivt och innehållsrikt liv, att lättaregöra det de vill göra likaväl som sådant de trott att de aldrig skulle göra.

Vi vill göra åldrandet till ett självständigt, stärkande och innehållsrikt livsskede. Seniorer ska kunna ta för sig av livet och göra det de vill.