Marknad

Doro är marknadsledande inom seniorsegmentet på marknaden för mobiltelefoner. Produktutveckling och marknadsföring baseras på djupgående insikter om seniorers kommunikationsbehov.


MARKNADEN FÖR SENIORTELEFONER

Doro riktar sig till seniorsegmentet på mobiltelefonmarknaden och erbjuder lättanvända och pålitliga telekomprodukter och -tjänster. I takt med att antalet seniorer växer, så ökar även antalet personer som behöver specialanpassade produkter och lösningar, eftersom många känner att marknaden inte tillgodoser deras behov. Doro erbjuder telefoner med stora knappar, tydligt ljud, lättlästa skärmar och flera funktioner som förenklar användarens vardag och ökar tryggheten.


DEMOGRAFISKA TRENDER

Demografiska trender driver på sikt på den växande efterfrågan på Doros produkter och tjänster. Åldersstrukturen förändras snabbt, speciellt iOECD-länderna, och seniorerna är idagden snabbast växande åldersgruppen.Seniorer som grupp kommer att fortsätta att växa under de närmaste årtiondena,både som en andel av befolkningen totalt och i absoluta termer. Mellan 2010 och 2050 kommer den äldre befolkningsgruppen inom EU att öka med 58 miljoner, eller 77 procent, enligt en prognos från EU-kommissionen.


FEATUREPHONES FORTSATT VIKTIGA

Precis som på mobilmarknaden överlag, så övergår seniorer nu från featurephones till smartphones. Featurephones utgör dock fortfarande ett mycket viktigt inslag i seniorsegmentet, eftersom många tycker att de är bekvämare att använda. Doro förväntar sig en stabil försäljningsutveckling inom featurephones till seniorer under kommande år och fortsätter att utveckla produktutbudet inom båda typer av mobiltelefoner. Doro lanserade sin första 4G-smartphone i Europa under det fjärde kvartalet, samt i USA under första kvartalet 2016.


TYDLIG MARKNADSLEDARE

Doro är marknadsledaren inom seniorsegmentet på marknaden för mobiltelefoner, med närvaro i över 40 länder. Doros position är starkast i de nordiska länderna. Under senare år har försäljningen utanför Norden ökat avsevärt, speciellt i Frankrike, Tyskland och England. Under 2015 ökade Doro även marknadsandelen på flera marknader inklusive Spanien, Italien och Baltikum. Utanför Norden förväntas betydande tillväxtpotential på befintliga geografiska marknader.


OMFATTANDE MARKNADSUNDERSÖKNINGAR

Seniorer är inte en homogen grupp. Doro gör kontinuerligt marknadsundersökningar som ger djupgående insikter om konsumentgruppen 65 år eller äldre. Doros segmenteringsmodell genererar detaljerad information om seniorers behov, önskemål och intressen. Modellen bekräftar att den allmänna livsinställningen och synen på teknologi är viktigare än biologisk ålder i fråga om seniorers behov av telekomprodukter och -tjänster. Modellen består av sex tydligt definierade segment, där fyra utgör kärnsegment.

Modellen gör att Doro kan utveckla ett balanserat produkterbjudande och fokusera utvecklingen på de mest relevanta segmenten, samtidigt som hänsyn.