Doro in brief

Doro är marknadsledande i Europa inom mobila lösningar för seniorer. Vi strävar efter att förstå och tillmötesgå seniorers behov och önskemål utifrån målsättningen att skapa nöjda och lojala slutanvändare. Doros produkter är mycket uppskattade av användarna och hela 82 procent kan tänka sig att rekommendera våra produkter till vänner och anhöriga.

STOR OCH VÄXANDE MARKNAD

I dagsläget finns det globalt över 550 miljoner människor som är 65 år eller äldre, och demografisk statistik visar att gruppen kommer att fortsätta växa snabbt under kommande år. Gruppen väntas omfatta över 700 miljoner människor år 2020, och de flesta kommer förr eller senare att behöva hjälp med att följa med i den tekniska utvecklingen och utforska nya tjänster som gör livet enklare.

GLOBALT DISTRIBUTIONSNÄTVERK

Doros produkter säljs i mer än 40 länder på fem kontinenter. Försäljningen sker genom ett omfattande nätverk av ledande teleoperatörer, specialister och återförsäljare med starka distributionskanaler gentemot slutanvändarna. Doros distributionsnätverk och förmågan att effektivt upprätta nya distributionskanaler är avgörande konkurrensfördelar.

Doro Global presence


LÖSNINGAR FÖR ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

Doro erbjuder mervärdesskapande konsumentlösningar för seniorer i form av lättanvända telefoner med funktioner som förenklar vardagen. Doro erbjuder även tjänster som förbättrar livskvaliteten för äldre och deras närstående. Doros heltäckande erbjudande sträcker sig från telefoner och smarta enheter till mjukvara och supporttjänster med ett tydligt fokus på lättanvända produkter.


KONTINUERLIG UTVECKLING

Doro har omfattande och gedigen kunskap om målgruppen och bedriver egen produktutveckling i Paris, Lund och Hongkong. Förvärvet av Caretech AB under 2015 har tillfört ytterligare kompetens inom utveckling av digitala trygghetslarm.