VISION OCH STRATEGI

Doros vision är att bli det varumärke som har högst förtroende inom lättanvända telekomprodukter. Vi har en tydlig och enkel strategi som vi lanserade redan 2007 för att uppnå långsiktig tillväxt med ett stabilt resultat. En strategi som ligger fast eftersom den med sina fem komponenter fortfarande är framgångsrik.