Bolagstämmor

 

Nedan finner ni länkar till sidor för våra senaste bolagsstämmor. På respektive sida återfinns all tillgänglig dokumentation som hör till respektive bolagsstämma.

Årssstämma 2017
Årssstämma 2016
Årsstämma 2015
Extra bolagsstämma 2014
Årsstämma 2014
Extra bolagsstämma 2013
Årsstämma 2013

De aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2017 skall inkomma med sådant förslag till eva.nihlen@doro.com eller brev märkt "Årstämma 2017" till DORO AB, Eva Nihlén, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund. Sista dag att inkomma med förslag är den 17 mars 2017.