Styrelse och revisor

 

 
 
Johan Andsjö
Styrelseordförande

Huvudsaklig sysselsättning: 
Professionell styrelsemedlem
Utbildning:
Ingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm
Invald år: 2016
Född: 1972
Nationalitet: Svensk
Övriga uppdrag: Styrelseledamot: Crystal Almond holding (Wind Hellas), Adomo Telecom Iberia SA, Advisory Board T-mobile NL
Beroende: Bolag: Nej Ägare: Nej
Tidigare erfarenhet: Koncernchef Salt (Former Orange Switzerland), Consejero Delegado Yoigo
Egna och närståendes aktieinnehav: 54 000 aktier
Karin Moberg
Ledamot

Huvudsaklig sysselsättning: 
Grundare av och VD för FriendsOfAdam
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Invald år: 2009
Född: 1963
Nationalitet: Svensk
Övriga uppdrag: Styrelseordförande: FriendsOfAdam AB. Styrelseledamot: SBAB
Beroende: Bolag: Nej Ägare: Nej
Tidigare erfarenhet:  Managing Director Telia e-bolaget,14 års erfarenhet på ledande positioner inom Telia Company.
Styrelseledamot Sjunde AP-fonden, IAR Systems Group, Caretech AB 
Egna och närståendes aktieinnehav: 5 000 aktier
Jonas Mårtensson
Ledamot

Huvudsaklig sysselsättning: 
Partner och styrelseledamot i Alted AB
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Invald år: 2007
Född: 1963
Nationalitet: Svensk
Övriga uppdrag: Styrelseordförande: Ownpower Projects Europe AB, Alcadon Group.  Styrelseledamot: IAR Systems Group AB,
DistIT AB. JNM Ivest AB
Beroende: Bolag: Nej Ägare: Nej
Tidigare erfarenhet: 17 års erfarenhet från corporate finance vid SEB Enskilda, Maizels,Westerberg & Co och Nordea
Egna och närståendes aktieinnehav: 50 000 aktier (via bolag)
Lena Hofsberger
Ledamot

Huvudsaklig sysselsättning: Professionell styrelsemedlem
Utbildning:
Civilekonom och Fil kand, Göteborgs Universitet
Invald år: 2015
Född: 1954
Nationalitet: Svensk
Övriga uppdrag: Styrelseordförande: Ambea AB (publ), PharmaRelations AB; Leos Lekland, RestaurangAssistans AB
Styrelseledamot: Max Hamburgerrestauranger AB, AB Anders Löfberg, Sabis AB
Beroende: Bolag: Nej Ägare: Nej
Tidigare erfarenhet: : CEO Aleris, CEO SSP Group Ltd samt en rad befattningar inom Compass Group Plc och SAS Service Partner.
Egna och närståendes aktieinnehav: 0 aktier
Henri Österlund
Vice styrelseordförande

Huvudsaklig sysselsättning: Managing Partner, Accendo Capital
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Helsingfors
Invald år: 2015
Född: 1971
Nationalitet: Finsk
Övriga uppdrag: Grundare och Partner: Accendo Capital. 
Beroende: Bolag: Nej Ägare: Ja
Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot: Okmetic Oyj, Talentum Oyj, Comptel Oyj, Partner: Conventum Corporate Finance, Triton i London,
Associate: Doughty Hanson i Stockholm
Egna och närståendes aktieinnehav: 6830 aktier
Robert Puskaric
CEO

Utbildning: Civilekonom
Född: 1969
Nationalitet: Svensk
Övriga uppdrag: -
Styrelseledamot: -
Tidigare erfarenhet: Ericsson AB
Beroende: Bolag: Nej Ägare: Nej
Egna och närståendes aktieinnehav: 0
Anställd sedan: 2017

Magnus Willfors
Revisor

PricewaterhouseCoopers AB
Övriga uppdrag: Elanders AB, Carl Bennet AB, Lifco AB, Midway Holding AB, Arise AB och Genovis AB
Född: 1963