Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporten sammanställs av Doro AB:s styrelse i enlighet med årsredovisningslagen och koden. Rapporten utgör del av den formella årsredovisningen och har granskats av bolagets revisorer.

2016 Bolagsstyrningsrapport

2015 Bolagsstyrningsrapport

2014 Bolagsstyrningsrapport

2013 Bolagsstyrningsrapport

2012 Bolagsstyrningsrapport

2011 Bolagsstyrningsrapport

2010 Bolagsstyrningsrapport

2009 Bolagsstyrningsrapport