Bolagsordning

Doro strävar efter att förse i första hand finansmarknadens aktörer med regelbunden, korrekt och relevant information som möjliggör en rättvisande bedömning av företaget. Sedan många år är vi börsens snabbaste företag – ett exempel är vår årsredovisning som brukar vara den första bland svenska börsbolag.

Bolagsordning Doro AB