Global ledare inom telekom för seniorer

Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015 uppgick totala intäkter till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com

Finansiella rapporter

 • 28
  Oktober | 2016

  Delårsrapport kvartal 3 2016

 • 17
  Februari | 2017

  Delårsrapport kvartal 4 2016

 • 27
  April | 2017

  Delårsrapport kvartal 1 och Bolagsstämma 2017

 • 18
  Augusti | 2017

  Delårsrapport kvartal 2 2017